top of page
znaki projekt.png

Konkurs IMP.02.2022 

Odbudowa potencjału pomorskich przedsiębiorstw z branży czasu wolnego.

 

TYTUŁ PROJEKTU: Zakup nowych sprzętów rekreacyjno-turystycznych, wyposażenia sali bankietowej i kuchni, oraz paneli fotowoltaicznych z montażem.

 

Celem projektu jest wdrożenie rozwiązania proekologicznego poprzez zakup paneli fotowoltaicznych z montażem jak również zastosowanie nowych rozwiązań organizacyjno-procesowych jak i wprowadzenie nowych produktów ukierunkowanych na potrzeby nowych klientów i uatrakcyjnienia oferty dla dotychczasowych klientów dzięki Zakupom nowych sprzętów rekreacyjno-turystycznych, wyposażenia sali bankietowej i kuchni.

 

Wartość projektu: 198414,43zł

Wklad Funduszy Europejskich: 128393,98zł

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Remont- Modernizacja Pokoi nad Sala Bankietową

W ramach naboru RPPM.02.02.01-IP.02-22-003/20 dla Poddziałania 2.2.1.

Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne w ramach Osi Priorytetowej 2

Przedsiębiorstwa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,

dofinasowanie na kwotę: 249847,53

Celem dofinansowania jest podwyższenie standardu oferowanych przez nas usług.

bottom of page