top of page
znaki projekt.png

Remont- Modernizacja Pokoi nad Sala Bankietową

W ramach naboru RPPM.02.02.01-IP.02-22-003/20 dla Poddziałania 2.2.1.

Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne w ramach Osi Priorytetowej 2

Przedsiębiorstwa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

bottom of page